1477486934.jpg

Mirjana Tomin

Stručni saradnik
Vojvodina Metal Klaster

Bilateralni sastanci

 • (12:30 - 15:30)
OpisPoslovno udruženje Vojvodina Metal Klaster, za unapredjenje konkurentnosti metalskog sektora Srbije
Vrsta organizacije Klaster,
ZemljaSrbija
GradTemerin, Novosadska 322 Google map
Oblasti poslovanja

Laka prerađivačka industrija

  Ponuda & potraznja

  Usluge VMC-a, saradnju članica klastera sa preduzećima svih regiona

  Vojvodina Metal Klaster ( VMC ) osnovalo je 71. preduzeće i organizacije, 2011 god.
  U 2012 , VMC je formalno registrovan kao " Poslovno udruženja za unapređenje konkurentnosti metalskog sektora Vojvodine " sa sledećom strukturom osnivača / članova : 56 malih i srednjih preduzeća (metalurgija, mašinstvo, proizvodnja poljoprivrednih mašina, industrijska oprema, livnice, površinske zaštite , električnih mašina i aparata , reciklaža , itd ) i 15 institucija za podršku ( Privredne komore , Fakultet tehničkih nauka Novi Sad , Ekonomski fakultet Novi Sad , razvojne agencije , itd ) .
  Danas, Vojvodina Metal Klaster okuplja 135 članova ( 82 % su mala i srednja preduzeća , a 18 % su institucije za podršku) . Članovi VMC-a zapošljavaju više od 6.500 radnika , ima više od 300 miliona evra godišnjeg prihoda ( gde je više od 80 miliona evra izvoz ) i 72 % članica VMC -a poseduje neki od ISO standarda.
  VMC je organizovan u četiri sektora / centara :
  1. Centar za podršku MSP ;
  2. Centar za inovacije i transfer tehnologija ;
  3. Centar za razvoj projekata , i
  4. Edukativni centar
  Najvažniji proizvodi i usluge članova VMC su u sledećim oblastima : metalne konstrukcije, proizvodnja cevi, metalni delovi , sistemi za snabdevanje vodom , oprema za mužu , poljoprivredna mehanizacija , oprema za namensku industriju , livenje , kovanje, presovanje , itd
  VMC je uspostavio sledeće kategorije usluga za članove :
  * Pristup detaljnim bazama podataka preduzeća, stručnjaka i raspoložive radne
  snage ;
  * Internacionalizacija - Pomoć u uspostavljanju poslovnih veza sa drugim članovima klastera kao i drugim domaćim i međunarodnim kompanijama, uspostavljanju poslovnih dogovora ;
  * Usluge Pravne i poslovne podrške (nabavka, carina , poreska pitanja , međunarodni zakoni , itd ) ;
  * Angažovanje stručnjaka različitih profila u sistem upravljanja kvalitetom ,
  informacionih tehnologija , finansija ( finansijska pitanja u vezi sa međunarodnim
  ugovorom , poreski propisi , standardi , itd ) ;
  * Razvoj tehnologije , proizvodnje , organizacione i upravljačke strukture
  ( istraživanja , prilagođavanje upotrebu tehnologije trenutnim zahtevima tržišta , uvođenjem neophodnih promena u organizacionoj strukturi i menadžmentu, kako bi se odgovorilo na nove poslovne mogućnosti ) ;
  * Priprema projekata ciljanih ka unapređenju i proširenju usluga članovima ;
  povećanju kapaciteta članova VMC da pripreme projekat i dobiju finansijska sredstva raspoloživa u EU kao i od drugih donatora ;
  * Neformalno obrazovanje - razni treninzi , seminari (CNC operator , zavarivači, bravari, itd) ;
  * Javno zagovaranje i doprinos javnoj politici u vezi sa zakonodavstvom , nacionalnim merama podrške malim i srednjim preduzećima , itd
  VMC je dobila sertifikat ISO 9001 u 2013 . nagrađen je sa Bronze sertifikat Label od strane Evropskog Sekretarijata za klaster analize i Evropske Ekcellence Initiative klastera .
  VMC radi na pripremi projekata finansiranih od strane EU